Rozhovory

Rozhovory jsou hlavním motivem vysílání Inovace Republiky. Rozhovory jsou jakousi sociální laboratoří stavu společnosti, kdy se věnujeme rozboru oblastí kultury, veřejné sféry a ekomomiky. Pravidelně zveřejňujeme videa v rámci těchto třech playlistů. V průběhu vysílání rozhovorů na ekonomická témata vznikla myšlenka na pořad k ekonomickým tématům, kde rozvíjíme vzdělání směrem k ekonomické transformaci. Dále oblast Vzdělání.


KULTURA a prostředí svobodného rozvoje
Příběhy a inspirace v oblasti Kultury a prostředí svobodného rozvoje. Věnujeme se oblasti kultury z pohledu vnitřní i vnější svobody člověka, komunity či celého národa. V této části rozhovorů (playlistu) postupně hovoříme o různých oblastech kulturního života, umění, symbolech, autorské tvorby, tvůrčích procesech včetně svobodné vědy, ale také svobodě v médiích či duchovních aspektech života.

Kultura je živnou půdou naší země a tvoří ducha každého národa. Vycházíme z toho, že svoboda ve vzdělávání, médiích, vědě a umění je klíčová pro rozvoj jednotlivce i celé komunity země. V rozhovorech proto zcela přirozeně nalézáme mnoho praktických témat k další veřejné diskuzi. Zároveň rozhovory otevíráme další otázky a témata, kterým se detailněji věnujeme v dalších sériích rozhovorů jako je Veřejná sféra a Ekonomika (playlistech) zde i na dalších sociálních sítích a vzájemně na jednotlivé témata a rozhovory odkazovat.


VEŘEJNÝ PROSTOR a péče o rozvoj státu
Věnujeme se veřejnému prostoru, veřejným službám a oblastem právního státu. Postupně se budeme věnovat veškerým občanským zájmům, zkušenostem, příběhům a inspiracím, které přispívají k porozumění o fungování státu. Věnovat se budeme práci neziskových organizací, státním službám, právu, politice, bezpečnosti a celkově aktivnímu občanství nad rámec nadávání na věci nefunkční. V rozhovorech chceme přinášet inspiraci a podporovat rovnost, spolupráci a participaci občanů.


NOVÁ EKONOMIKA a spolupráce společnosti
Rozhovory v playlistu na téma Nová ekonomika a spolupráce společnosti. V rozhovorech se věnujeme příběhům podnikatelů, práci ekonomů, investorů, zástupců korporací či práci finančníků a datových analytiků. Postupně se budeme věnovat závažným celospolečenským a ekonomickým otázkám dnešní doby. V otázkách hledáme principy a nové cesty k nutnosti ekonomické transformace. V rozhovorech chceme přinášet inspiraci, podporovat větší decentralizaci ekonomické moci, demokratizaci ekonomiky, ekonomickou spolupráci, větší soběstačnosti regionů, participaci občanů a příležitosti komunitního podnikání.


Tento www používá nezbytné cookies bez nichž nefunguje. Jako provozovatel cookies nijak nezpracováváme. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto webu (zobrazí se prázdná stránka).