Knihy

 

Laboratoř myšleneK

Toto není klasická kniha, toto je laboratoř myšlenek.
 
Stojíme na křižovatce globálních změn. Všechna zaběhnutá pravidla postupně přestávají platit, život a svět kolem nás se zásadně proměňuje a my všichni narážíme na jeho limity. Nic není jako dřív a to, co bylo funkční dlouhá léta, již nefunguje. Je nutné revidovat doslova vše a nacházet nové přístupy, které by byly aplikovatelné v dnešní době plné kvantových skoků. Ponořili jsme se tedy do laboratoře myšlenek a vizí, které ověřujeme, rozebíráme a sdílíme z různých úhlů pohledu. Hledáme odpovědi ve třech pilířích společnosti – v kultuře, veřejné sféře a ekonomice, abychom se pokusili nacházet inspiraci a východiska pro budoucnost naší země.
Přinášíme rozhovory s osobnostmi z různých sfér, které nabízí důležitý střípek do mozaiky možného směřování naší země a našich životů. Každé osobnosti jsme položili dvanáct otázek s ohledem na jejich profesní působení, zkušenosti a vize.
 
„Touto knihou bych se rád přimluvil za to, abychom odstranili všechny umělé bariéry, které nás rozdělují, snažili se vzájemně se vnímat, hledat společný jazyk a objevit krásu porozumění. Kniha vznikla spontánně jako příklad toho, s jakou lehkostí můžeme společně tvořit, když nás spojí jednotící myšlenka a naděje, že když něco končí, máme štěstí v příležitosti začít a zažít něco nového.“ (psáno na konci roku 2020 před realizací prvních rozhovorů)
 

 

Česká cesta z covidu

Reflexe uplynulých dvou let zástupců vědy, zdravotnictví a práva
 
V posledních dvou letech jsme zažívali přelomové okamžiky v novodobé historii naší země. Pandemie covidu-19 se dotkla života každého z nás. Všechny události od jara 2020 až do současnosti nám nabídly možnost provést určitou společenskou inventuru – mnozí z nás měli šanci zpomalit, rozhlédnout se a zrevidovat, v jak kvalitních vztazích žijeme, jak objektivně fungují média, jak zralé je naše akademické prostředí, jak stabilní je náš průmysl, jaká je míra digitální připravenosti státu, jak fungují veřejné instituce, jak probíhá diskuze ve vědeckém prostředí, jak vyspělý je náš systém zdravotnictví a školství a mnoho dalšího. Zřejmě není v naší zemi nikdo, koho by se pandemie nedotkla. Pravděpodobně každý z nás reviduje zkušenost, kterou si prošel, a to svým vlastním způsobem.
 
V posledních dvou letech jsme zažívali přelomové okamžiky v novodobé historii naší země. Pandemie covidu-19 se dotkla života každého z nás. Všechny události od jara 2020 až do současnosti nám nabídly možnost provést určitou společenskou inventuru – mnozí z nás měli šanci zpomalit, rozhlédnout se a zrevidovat, v jak kvalitních vztazích žijeme, jak objektivně fungují média, jak zralé je naše akademické prostředí, jak stabilní je náš průmysl, jaká je míra digitální připravenosti státu, jak fungují veřejné instituce, jak probíhá diskuze ve vědeckém prostředí, jak vyspělý je náš systém zdravotnictví a školství a mnoho dalšího. Zřejmě není v naší zemi nikdo, koho by se pandemie nedotkla. Pravděpodobně každý z nás reviduje zkušenost, kterou si prošel, a to svým vlastním způsobem.
 
Je možné se z uplynulých „covidových“ let poučit, vzít si z nich „to dobré“, abychom nemuseli opakovat historii? Pojďme se o to společně alespoň pokusit.
 

 

Korunovační klenoty Království českého 
v Rakousku

Zdeněk Koudelka
Gotické žezlo a jablko Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda I.

Autor zdůrazňuje vlastnictví klenotů Českou republikou a poukazuje na nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a žádat o jejich vydání, které inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta.

Kniha se věnuje také právnímu pojmu koruny a postavení korunovačních klenotů v republikách, především v Maďarsku a České republice.
 

 

 

 

 

 

 

Covid-19: Velký reset

Klaus Schwab, Thierry Malleret
Zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra v Davosu Klaus Schwab spolu se spoluautorem Thierry Malleretem několik měsíců po vypuknutí covidové krize přicházejí s myšlenkou Velkého resetu: radikální přeměnou světového řádu v odpovědi na pandemii covidu-19. 
 
Na otázku, kdy se vrátíme k normálu, mají autoři jednoduchou odpověď: „Nikdy.“ Svět se v reakci na covidovou krizi nevyhnutelně a nenávratně změní a nebude již nikdy stejný jako dřív.
 

 

 

 

 

 

 

 

Pravda o covidu-19 - dotisk 2. vydání

Dr. Joseph Mercola, Ronnie Cummins
Kniha s předmluvou Roberta F. Kennedyho jr. Bestseller dr. J. Mercoly a R. Cumminse nabízí ucelený pohled na problematiku současné krize v podobě pandemie covidu-19 s celou řadou nových a překvapivých informací.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touha žít

Martin Pospíchal, Stanislav a Ivana
Kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.

Kniha je určena jak samotným, nevyléčitelně onkologicky nemocným lidem, tak i jejich blízký nebo širší zdravotnické veřejnosti. O tom jak lépe porozumět tomu, co je tíží a jak jim být oporou.

V tištěné podobě si ji můžete objednat na adrese 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., 
Havlíčkovo náměstí 746/11 
130 00 Praha 3 
 
nebo e-mailem na: aliance@breastcancer.cz
 
 
 
 
 
 
 

 

Veřejná a participativní ekonomika

Ilona Švihlíková
Kniha se snaží vyplnit mezeru, která existuje v českém ekonomickém prostředí. Ukazuje možnosti rozvoje občanské participace a demokratické lokální ekonomiky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta z krize

Petr Podobský
Položili jste si někdy otázku, jestli systém, ve kterém žijete, je pro Vás výhodný? Trávíte svůj čas spíše tím, co děláte opravdu rádi, nebo ho trávíte více v práci? Cítíte se svobodní, anebo spíše svázaní splátkami hypotéky? Nepřipadá Vám divné, že i přes obrovský technologický pokrok, který lidstvo prodělalo, Vy musíte stále pracovat podstatnou část dne?


Co kdybych Vám řekl, že z technického hlediska lze velmi snadno zařídit, abyste pracovali o polovinu méně, a přitom si mohli dovolit životní standard, který máte už nyní. Nebo dokonce vyšší. Myslíte si, že to není možné?

Je to možné. Jde jen o to, rozumět systému, ve kterém nyní žijeme. Jde pouze o pochopení prostého faktu, že dokud budou v naší zemi existovat soukromé instituce, které mohou samy vytvářet peníze, zatímco my ostatní si něco podobného dovolit nemůžeme, bude mezi námi a jimi vždy existovat nevyrovnaný vztah. Budeme mít stále málo volného času a budeme mít stále nedostatek finančních prostředků. Pro svou rodinu, na své koníčky nebo na cestování či sport.
 

 

 

 

 

17.listopad ´89 - co se stalo na Národní

Radomil Hradil
17. listopad 1989 znamenal přelom v našich moderních dějinách. Na Národní třídě došlo ke krvavému potlačení pokojné demonstrace. Autor pomocí autentických svědectví účastníků manifestace i výpovědí velitelů zásahu událost působivě přibližuje; sleduje nejen samotný průběh celé akce, ale i její přípravy a následné vyšetřování zákroku a hledá odpověď na otázku, zda šlo o plánované spiknutí. Vše nasvědčuje tomu, že zásah nebyl připraven tajnými službami, jak se dnes mnoho lidí domnívá, ale že zde bylo vyšší, osudové vedení, kdy smyslem bylo přinesení oběti pro možnost budoucího vzkříšení. 17. listopad tak lze plným právem označit za velkopáteční událost v dějinách našeho národa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sny jako poselství andělů

Radomil Hradil
Práce se sny a jejich výklad

Sny zná každý z nás, obvykle si je však nedovedeme vysvětlit, neboť se vymykají naší běžné logice. Autor v knize na příkladu tří desítek většinou vlastních snů podává klíč k chápání snů jako poselství andělů, mezi nimiž naše duše ve spánku pobývá. Vyšší Já člověka, které je spojeno s jeho andělem, má eminentní zájem na vývoji „svého“ člověka k pokročilejšímu lidství a prostřednictvím snů a jejich obrazů se mu na jeho cestě snaží pomáhat. Záleží na nás, zda těmto poselstvím porozumíme. Tato kniha k tomu může být dobrou pomůckou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirace Baťa

Autorka: Gabriela Končitíková

Kniha Inspirace Baťa je první svého druhu, protože nabízí čtenáři možnost takzvaně: jak na to. Přináší nový pohled na filozofii Baťa a ukazuje, jak začít s budováním sebe sama, změnou životních postojů i vnímání světa, podle baťovských principů.

▶️ Video rozhovor s autorkou knihy Gabrielou Končitíkovou na IR naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budoucnost organizací

Autor: Frederic Laloux

Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisy J. A. Komenského

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švýcarská ústava

Ústava je základním kamenem státu, je zákonem číslo jedna, který definuje stát, práva občanů a rozsah pravomocí a povinností politiků. Sdílíme přeložený obsah ústavy Švýcarska ke studiu, inspiraci a veřejné diskuzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotný vizuální styl České republiky

Vydalo: Oborové sdružení Unie grafického designu ČR
Autor: Ondřej Kafka

Analýza pro zavedení sdílené identity vlády, ministerstev a dalších orgánů státní správy České republiky.

 

 

 

Štěstí národa

Kniha patří i přes svoji stručnost k nejlepším dílům Komenského. Toto dílo je i dnes velmi aktuální, neboť řeší a nabádá lidi, národy, svět k rozumnému jednání, aby byl zachován mír a svoboda. Komenského rady mají tedy trvalou hodnotu a jsou platné i ve 21. století.


Tento www používá nezbytné cookies bez nichž nefunguje. Jako provozovatel cookies nijak nezpracováváme. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto webu (zobrazí se prázdná stránka).